Gulnara Abikeyeva

Gulnara Abikeyeva

Award

Filmography

Actor Story

Gulnara Abikeyeva, Kazak film eleştirmeni ve araştırmacısıdır ve aynı zamanda Kazakistan Film Eleştirmenleri Derneği’nin başkanıdır. 2005-2013 yılları arasında Almatı’da düzenlenen Uluslar arası Avrasya Film Festivali’nin Sanat Yönetmenliği’ni yaptı. Asia-kino, Territoriya Kino adlı film dergilerinin genel yayın yönetmenliğini yaptı; sinema üzerine TV programları gerçekleştirdi ve Kazak Sanat Akademisi’nde Film Tarihi ve Film Teorisi dersleri verdi. Güzel Sanatlar’da Doktora derecesine sahip olan Abikeyeva, Bowdoin Koleji’nde Fulbright bursu aldı; 2001-2002 yıllarında Kuzey Amerika’da çeşitli üniversitelerde ders verdi. Kazakistan ve Orta Asya sineması üzerine altı kitabın yazarıdır: Yeni Kazak Sineması (1998), Orta Asya Sineması: 1990-2001 (2001), Dünyanın Kalbi: Orta Asya’dan Filmler (2003) ve Kazakistan ve diğer Orta Asya Devletlerinde Ulus-İnşası ve Bu Sürecin Sinemaya Yansıması (2006) ve diğerleri. Orta Asya Sineması: 1990-2001, Rus Film Eleştirmenleri Birliği’nin Beyaz Fil Ödülü’ne layık görüldü. FIPRESCI ve NETPAC üyesi olarak Berlin, Hong Kong ve Cottbus gibi bir dizi büyük ve önemli uluslararası film festivalinde jüri üyeliği yaptı.

 

Gulnara Abikeyeva is a Kazakh film critic and researcher, also the head of the Kazakhstan Film Critics Association. She has been the Artistic Director of the International Film Festival Eurasia in Almaty during 2005-2013. She was an editor-in-chief of the film magazines Asia-kino, Territoriya Kino, has produced TV programmes on cinema, and taught Film History and Film Theory at the Kazakh Academy of the Arts. Having a Doctoral degree in Fine Arts, she was a Fulbright scholar at Bowdoin College; she has lectured at several universities in North America in 2001-2002. She is the author of six books on the cinema of Kazakhstan and Central Asia: New Kazak Cinema (1998), Cinema of Central Asia: 1990–2001 (2001), The Heart of the World: Films from Central Asia (2003) and Nation-Building in Kazakhstan and other Central Asian States, and How This Process is Reflected in Cinematography (2006) and others. Cinema of Central Asia: 1990–2001 was awarded the White Elephant Award of the Guild of Russian Film Critics. As a member of FIPRESCI and NETPAC she has been a jury member on a range of international film festivals including Berlin, Hong Kong, and Cottbus.