Mesut Uçakan

Mesut Uçakan

Award

Filmography

Actor Story

1953 Kırıkkale doğdu. 1978’de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Sinema TV Bölümü’nü bitirdi. 1976-1978’de MTTB Sinema Kulübü Başkanlığı’nda bulundu. Sinemayla ilgili kaydadeğer ölçüde dergi, gazete yazısı ve kitap çalışmaları oldu. Çok sayıda sinema filmine imza attı. Getirdiği “millî bakış” açısıyla sinemada yerli kültüre öncülük etti. Türk Sineması’nda pek çok ilki başlattı: “Kavanozdaki Adam (1987)”la ilk defa bilim-kurguyu denedi. “Reis Bey”le (1988) koyu sansür döneminde ilk defa yargıyı eleştirdi. “Yalnız Değilsiniz – 1 ve 2” (1990-1991) ile ilk ve son defa toplumu büyük ölçüde sarsan başörtüsü dramını sinemaya yansıttı. “Kelebekler Sonsuza Uçar/İskilipli Atıf Hoca” (1993) ile İstiklâl Mahkemeleri şahsında yakın tarihimizi ilk defa cesur bir şekilde eleştirdi. “Ölümsüz Karanfiller” (1995) ile ilk defa fâili meçhul cinayetleri beyazperdeye taşıdı. “Anka Kuşu” (2007) ile ilk defa günümüz dergâhlarındaki kurtarıcılık vasfına ve erdiricilik sırrına dikkat çekti. 2016’da “Sevda Kuşun Kanadında” dizisi ile televizyon tarihinde ilk defa, hâlâ mevcut toplumsal yapımızda çatışmaları süren bir dönemi, halen yaşayan kahramanlarını da içeren bir öykü ile yansıtarak sinemadaki milli duruşunu haftalık dizi sektöründe de sürdürdü. Fikir ve estetik planda verdiği mücadele ile Batı kültürünün getirdiği çarpıklıklara karşı durdu. Duruşuyla Türk Sineması’nda ayrı bir yer edindi. Her türlü olumsuz şartlara inat önüne çıkan fırsatlara yenilmedi, duruşundan taviz vermedi. En son, ülkenin İstiklal Savaşı sonrası yine yasaklarla dolu bir dönemini anlatan “Suveydâ” isimli iddialı yeni bir sinema filmiyle gündeme geldi. 2019’da, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü aldı.
Born in Kırıkkale in 1953. He graduated from Istanbul Academy of Economics and Commercial Sciences, Journalism and Public Relations School, Cinema-TV Department in 1978. He was the President of MTTB Cinema Club in 1976-1978. He has worked on a considerable amount of magazines, newspaper articles and books on cinema. He has made many feature films. He pioneered the local culture in cinema with the “national perspective” he brought. He made many beginnings in Turkish Cinema: He experimented science fiction for the first time with “The Man in the Jar (1987)”. With “Reis Bey” (1988), he criticized the judiciary for the first time during the heavy censorship period. With “You Are Not Alone – 1 and 2” (1990-1991), he reflected the hijab drama that shook society for the first and last time. With “Butterflies Fly Forever/Atif Hodja of Iskilip” (1993), he boldly criticized our recent history in the personage of the Independence Courts for the first time. With “Immortal Carnations” (1995), he brought murders of unknown perpetrators to the big screen for the first time. With “The Phoenix” (2007), he drew attention to the savior quality and the mystery of maturity in today’s convents for the first time. In 2016, with the TV series “Love is on the Wings of the Bird”, for the first time in television history, he sustained his national stance in the weekly TV series sector by reflecting a period that is still in conflict in our current social structure with a story that includes still living heroes. He stood against the distortions brought by the Western culture with his struggle on the idea and aesthetic plan. With his stance, he gained a special place in Turkish Cinema. Despite all kinds of negative conditions, he did not succumb to the opportunities that came his way, and did not give up his stance. Most recently, it came to the fore with an ambitious new feature film called “Suveydâ”, which tells about the country’s period full of prohibitions after the War of Independence. In 2019, he received the Presidential Culture and Arts Grand Award.