1. Kultegin, Kazakistan, Aday Abeldinov, 2018
  2. Hay, Türkiye, Haşim Vatandaş, 1992/2018