• Kurmaca Film Yarışması / Feature Film Competition

• Belgesel Film Yarışması / Documentary Film Competition

• Tarihi Panorama / The Historical Panorama

• Güncel İnsan Manzaraları / Contemporary Human Landscape

• Cengiz Aytmatov Uyarlamaları / Chingiz Aitmatov Adaptations

• Turkuaz Belgesel Kuşağı / Turquoise Documentary Zone

• Animasyon / Animation