Türk milletinin özünü oluşturan insani ve kültürel değerleri asırlar sonrasına dahi nakşeden gönül ozanı Bilge Korkut Ata’ya atfettiğimiz KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTVALİ, Türk dünyası sinemasının kültürel ve düşünsel alt yapısının sinema profesyonellerinin yanı sıra genç kuşakların ilgisine sunulması, Türk dünyasının kültürel kodlarını taşıyan sinema eserlerinin izleyici ile buluşmasına öncülük edilmesi, kültürel ve sanatsal işbirliği olanaklarının arttırılması ve sinema sanatı vasıtasıyla müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizin güçlenmesine ve zenginleşmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.