Vatana Yol Açanlar Enver Musliddinov

Film Story

2015, Ukrayna, Renkli, 31 dk., Tatar Türkçesi, Rusça
2015, Ukraine, Color, 31 min.

 

Yönetmen / Director: Dilaver Dvaciyev
Senaryo / Script: Elmaz Asan
Görüntü Yön. / Cinematography : Asan Polyah
Yapımcı / Producer : Atr
Müzik / Music : Iskender Asanov

 

1956’da sokağa çıkma yasağının kaldırılması, Kırım Tatarları için kısa zamanda anavatanlarına dönme ümit ışığı oldu. O zamanlar yüzlerce Kırım Tatar ailesi sürgün yerlerinde evlerini satıp Kırım’a gitmeye karar verdi. Ancak burada onları kimse beklemiyordu—Kırım Tatarlarının Kırım’da yaşaması hala yasaktı. Bununla  birlikte, 60’lar, 70’ler ve 80’ler boyunca, Kırım’a dönme ve anavatanda yer edinme girişimleri devam etti. Kırım’a gelen Kırım Tatarları ne iş ne de satın almak için ev bulabildi. Tutuklamalar ve hatta Kırım’dan tekrar sınır dışı edilme, tüm bunlar o yıllar yurtlarına ilk dönen Kırım Tatarlarının yaşadıklarıdır. Ancak Kırım’a ilk dönen ve tüm sınavları geçen bu cesur kişiler sayesinde Kırım Tatar halkı anavatanına dönebildi.
Kayıt yapamama, tutuklamalar ve hatta Kırım’dan tekrar sınır dışı edilme—tüm bunları o zor yıllarda ilk geri dönenlerin deneyimlemesi gerekiyordu. Ancak Kırım’a ilk dönen ve tüm sınavları geçen bu cesur ruhlar sayesinde Kırım Tatarları anavatanlarına dönebildiler. Enver Musliddinov, anavatana giden yolu ilk açanlardan biriydi. Onun dönüş yolculuğu çok zor oldu. Kimse onu kayıt etmek istemiyordu, ona baskı uygulanıyordu; bu sebeple o, defalarca yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kaldı.

 

The lifting of the curfew in 1956 gave Crimean Tatars the hope of returning to their homeland in a short time. At that time, hundreds of Crimean Tatar families decided to sell their houses in exile and go to Crimea. However, no one expected them here — Crimean Tatars were still prohibited from living in Crimea. However, throughout the 60s, 70s and 80s, attempts to return to Crimea and gain a place in the homeland continued. Crimean Tatars who came to Crimea could neither find a business nor a house to buy. The arrests and even the re-deportation from Crimea are all the experiences of the Crimean Tatars who returned to their homeland in those years. However, thanks to these brave people who first returned to Crimea and passed all the exams, the Crimean Tatar people were able to return to their homeland.
The inability to register, the arrests, and even the re-deportation from Crimea — all this had to be experienced by the first repatriates in those difficult years. But thanks to these brave souls who first returned to Crimea and passed all the tests, the Crimean Tatars were able to return to their homeland. Enver Musliddinov was one of the first to open the way to the motherland. His return journey was very difficult. Nobody wanted to record him, pressure was put on him, so he repeatedly had to change his place of residence.