Bırakın Çocuk Oynasın

Film Story

2018, Belgesel, Türkiye, Siyah-beyaz, 112 dk.
2018, Documentary, Turkey, Black and White, 112 min.

 

Yönetmen / Director: Hacı Mehmet Duranoğlu, Atalay Taşdiken
Senaryo / Director: Hacı Mehmet Duranoğlu, Saadet Özen
Görüntü Yön. / Cinematography : Candan Murat Özcan
Yapımcı / Producer : Atyapım
Müzik / Music : Kalan Müzik, Emre Aracı

 

Bırakın Çocuk Oynasın, 1890’larda geliştirilen ve 20. yüzyılın sanat anlayışını önemli ölçüde dönüştüren sinema teknolojisinin Osmanlı coğrafyasında yaygınlaşması sürecine odaklanıyor. Yazılı kaynaklarda adı geçmesine rağmen araştırmacıların inceleme şansına çoğu zaman sahip olamadığı filmlerden görüntülerin yanısıra, çeşitli görsel materyalleri izleyiciyle buluşturuyor. Sinemanın Osmanlılar devrindeki macerasını, yerli ve yurtdışı arşivlerinden bulunan yepyeni görüntülerle, belge ve fotoğraflarla anlatan belgesel çalışma, seyirciyi  sinemanın ülkemizdeki bu ilk dönemindeki gelişimini farklı açılardan ele alıp yeniden düşünmeye davet ediyor.

 

Let the Kid Play, focuses on the process of widespread use of cinema technology in the Ottoman geography, which was developed in the 1890s and significantly transformed the 20th century’s understanding of art. It brings various visual materials to the audience, as well as images from films, which researchers often do not have the chance to examine despite being mentioned in written sources. The documentary, which tells about the adventure of cinema in the Ottoman era, with brand new images, documents and photographs from local and foreign archives, invites the audience to reconsider and rethink the development of cinema in this first period in our country from different angles.