Kazanda Titreşen Ateş

Film Story

2018, Kazakistan, Renkli, 52 dk., Kazak Türkçesi, Rusça
2018, Kazakhstan, Color, 52 min.

 

  • Yönetmen / Director: Bakhyt Kairbekov
  • Yapımcı / Producer : Şaken Aymanov “Kazakhfilm” Stüdyosu
  • Müzik / Music : Ghader Farivar

 

Film, eski çağlardan günümüze Türk halklarının ortak özelliklerini—dil, tarih, kültür—, neyin korunduğunu ve neyin kaybedildiğini anlatıyor. İzlerini bugün, halı bezemeleri, bayram kıyafetleri, ulusal festivaller, folklor, şarkılar ve danslar, ev dekorasyonu ve çok daha fazlasında gördüğümüz kutsal Evreni oluşturan Güneş, Cennet, kutsal ağaçlar, totem hayvanlar ve kuşlar kültüne dayanarak, dünya algısının tezahür ettiği hayatımızın bu yönlerini yansıtmak amaçlanmaktadır. Korunmuş ve kutsal yerleri, sesli efsaneleri ve bunlarla ilgili mitleri resmetmektedir.
Filmin ana fikri, yemek pişirme ve kazanın ima ettiklerinin (eşlik eden bütün sembollerle: kapak, kepçe-ağırşak, katı yağ, sıvı yağ, su, süt)  doğuşuna (besin) katılma yoluyla Kaostan Kozmosun yaratılmasıdır. Kazan—Türk halklarının günlük yaşamında zorunlu bir atıf.
Film, eski çağlardan günümüze Türk halklarının ortak özelliklerini—dil, tarih, kültür—, neyin korunduğunu ve neyin kaybedildiğini anlatıyor. İzlerini bugün, halı bezemeleri, bayram kıyafetleri, ulusal festivaller, folklor, şarkılar ve danslar, ev dekorasyonu ve çok daha fazlasında gördüğümüz kutsal Evreni oluşturan Güneş, Cennet, kutsal ağaçlar, totem hayvanlar ve kuşlar kültüne dayanarak, dünya algısının tezahür ettiği hayatımızın bu yönlerini yansıtmak amaçlanmaktadır. Korunmuş ve kutsal yerleri, sesli efsaneleri ve bunlarla ilgili mitleri resmetmektedir.
Filmin ana fikri, yemek pişirme ve kazanın ima ettiklerinin (eşlik eden bütün sembollerle: kapak, kepçe-ağırşak, katı yağ, sıvı yağ, su, süt)  doğuşuna (besin) katılma yoluyla Kaostan Kozmosun yaratılmasıdır. Kazan—Türk halklarının günlük yaşamında zorunlu bir atıf.

 

The film tells about the common features of the Turkic peoples—language, history, culture—from ancient times to the present, what has been preserved and what has been lost. To reflect those aspects of our life in which the kinship of the perception of the world is manifested, based on the cult of the Sun, Heaven, sacred trees, totem animals and birds that make up the sacred Universe, the traces of which we see today in the carpet ornaments and in festive clothes, national festivals, folklore, songs and dances, home decoration and much more. It depicts the reserved and sacred places, voice legends and myths associated with them.
The main idea of the film is the creation of the Cosmos from Chaos by cooking and participating in the main symbol of the birth (nourishment) of ‘kazan’s (cauldron’s) implications (with all accompanying symbols: a lid, a scoop-whorl, fat, oil, water, milk). ‘Kazan’—as an obligatory attribute in the everyday life of the Turkic peoples.