Kültegin

Film Story

Animasyon, 2018, Kazakistan, 60 dak., Kazak Türkçesi
Animation, 2018, Kazakhstan, 60 min.

 

Yönetmen / Director: Aday Abeldinov
Senaryo / Director: Aday Abeldinov, Zhanibek Nurbekuly
Yapım Tasarımı / Production Design : Kasiyet Sakiolla, Zhanibek Nurbekuly, Aday Abeldinov
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Reşad Nuriyev
Yapımcı / Producer : Kazakh Film
Müzik / Music : Aset Daninov

 

Üç kabileye ayrılan büyük Göktürk Devleti bölünmenin tehdidi altındadır. Göktürkler’in birliğini sağlayan büyük Kağan İlteriş, hainlerin elinde can verir. Oğlu ve tahtının varisi on iki yaşındaki Kültegin, hapis tutulduğu yerden kaçarak kurtulur. Yolda, halkının kahramanı Kökbörü, üç kabilenin başkanları ve kendi kardeşi Bilge tarafından yardım görür. Hepsi birleşerek düşmana karşı başarı sağlar ve Türk imparatorluğunu yeniden diriltirler. Kültegin, Göktürkler’in önderi olur ve kardeşi Bilge Kağan tarafından tahta geçirilir.

 

The great Gokturk State, which was divided into three tribes, is under the threat of division. The great Kagan İlteris, who provided the unity of the Gokturks, dies at the hands of the traitors. Twelve-year-old Kultegin, his son and heir to the throne, escapes away from his imprisonment. On the way, he is helped by Kokboru, the hero of his people, the heads of the three tribes and his own brother Bilge. All together, they succeed against the enemy and resurrect the Turkic empire. Kultegin becomes the leader of the Gokturks and is enthroned by his brother Bilge Kagan.