Son Oturum

Film Story

2018, Azerbaycan, Renkli, 58 dk., Azerbaycan Türkçesi
2018, Azerbaijan, Color, 58 min.

 

Yönetmen / Director: Fuad Alişov
Senaryo / Director: Musallim Hasanov
Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Reşad Nuriyev
Yapımcı / Producer : Orman Aliyev
Müzik / Music : Azad Veliyev

 

1918-20 yılları arasında hüküm süren Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin son oturumunun arkaplanında, Cumhuriyetin tüm dönemini inceleyen ve Cumhuriyetin 100. yılına adanan belgesel drama, Cumhuriyetin kurucularının tarihi belgeler ve gerçekler temelinde eşit olmayan koşullarda bağımsızlığın korunması için ne kadar zor mücadele ettiğini gösteriyor. 28 Mayıs 1918’de, Müslüman Doğu’da ilk demokratik devletin kurulması şanlı ve tarihi bir olay olarak halkın hayatına girmiştir. Düşmanların ülke içindeki ve dışındaki ortak faaliyetleri Azerbaycan’da milli hükümetin çökmesine yol açsa da, 1991 yılında Azerbaycan bağımsızlığını tekrar geri kazanabildi. 

 

In the background of the last session of the Azerbaijan Democratic Republic, which reigned between 1918-20, the docu-drama, which examines the entire period of the Republic and is dedicated to the 100th anniversary of the Republic, shows how hard the founders of the Republic struggled for the preservation of independence in unequal conditions on the basis of historical documents and facts. On May 28, 1918, the establishment of the first democratic state in the Muslim East entered the life of the people as a glorious and historical event. Although the joint activities of the enemies inside and outside the country led to the collapse of the national government in Azerbaijan, Azerbaijan was able to regain its independence in 1991.